شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

 • استارت سفارشات به صورت خودکار بوده و روند افزایشی میانگین ۵ دقیقه بعد از ثبت انجام خواهد شد.
 • روند تکمیل سفارشات بر اساس توضیحات هر سرور میباشد.
 • امکان کنسلی سفارشات ارجاع شده میسر نمیباشد.
 • پیج شما باید عمومی باشد و ایدی شما در طول سفارش تغییری نکند. درصورت رعایت نکردن موارد ذکر شده، مسئولیتی از سمت ساناست وجود نخواهد داشت.
 • ثبت سفارش به صورت همزمان روی چند سایت مجاز نمیباشد و همزمان فقط باید از یک سایت سفارش داده باشید.
 • ریزش کاملا طبیعی بوده و مسئولیتی بابت آن وجود نخواهد داشت. البته سرورهای استفاده در ساناست در بالاترین کیفیت ممکن ارائه خواهد شد تا کمترین ریزش را دارا باشد.

سیاست حفظ حریم خصوصی

 • استارت سفارشات به صورت خودکار بوده و روند افزایشی میانگین ۵ دقیقه بعد از ثبت انجام خواهد شد.
 • روند تکمیل سفارشات بر اساس توضیحات هر سرور میباشد.
 • امکان کنسلی سفارشات ارجاع شده میسر نمیباشد.
 • پیج شما باید عمومی باشد و ایدی شما در طول سفارش تغییری نکند. درصورت رعایت نکردن موارد ذکر شده، مسئولیتی از سمت ساناست وجود نخواهد داشت.
 • ثبت سفارش به صورت همزمان روی چند سایت مجاز نمیباشد و همزمان فقط باید از یک سایت سفارش داده باشید.
 • ریزش کاملا طبیعی بوده و مسئولیتی بابت آن وجود نخواهد داشت. البته سرورهای استفاده در ساناست در بالاترین کیفیت ممکن ارائه خواهد شد تا کمترین ریزش را دارا باشد.